Информацията е актуализирана на 4 април 2023 г.

Персонален идентификационен код (ПИК) e специален код, който можете да използвате за достъп до онлайн услугите на Националната агенция за приходите. С ПИК можете да: 

 • да подадете онлайн предварително попълнената си годишна данъчна декларация. Вижте повече тук: 

Данъци в България 

 • Да плащате и проверявате онлайн своите осигурителни вноски и данъци; 
 • да проверявате статуса на трудовия си договор; 
 • Проверете състоянието на здравната си осигуровка; и други 

 Пълният списък на услугите можете да изтеглите от този линк.

От къде и как мога да се сдобия с ПИК?

При подаване на заявление, може да Ви бъде издаден ПИК във всички териториални служби на Националната агенция за приходите (НАП).  

Образец на заявлението можете да намерите на този линк.   

Можете да подадете заявление за издаване на PIC:  

 1. По електронна поща: [email protected];  
 2. По телефона: 0700 18 700;
 3. На място в офис на НАП.

В заявлението за издаване на ПИК трябва да посочите:  

 • пълното си име, както е изписано в личната Ви карта;  
 • ЕГН/ЛНЧ - можете да намерите този номер в личната си карта, издадена от българските власти;  
 • постоянния си адрес;  
 • телефонен номер;  
 • актуална електронна поща, на която да получите потвърждение за активиране на ПИК;   
 • офисът на НАП, от който предпочитате да получавате своя ПИК.   

За да получите своя ПИК, имате законовото задължение да отидете лично в офис на НАП. В случай че не можете да отидете лично, можете изрично да посочите друго лице в заявлението си, което да го получи, и да приложите нотариално заверено пълномощно.