shutterstock_385863307 (1).jpeg

Актуализирано на 02/11/2022

Независимо от това как сте влезли в България, по закон имате право да останете в страната веднага щом кандидатствате за закрила.

Молбата за закрила се подава в Държавната агенция за бежанците (ДАБ). ДАБ взема решение по индивидуални молби за закрила и предоставя или отхвърля международна закрила.

Как да подам молба за закрила?

Молба за международна закрила може да бъде подадена като кажете на държавен служител, че търсите закрила или убежище. Държавни служители са служителите на ДАБ, гранична полиция и служители в центрове за задържане на незаконни имигранти.

Можете да подадете писмена молба или да направите устно изявление. За да сте сигурни, че молбата Ви е регистрирана подайте писмена молба, ако това е възможно.

  • Писмената молбата за закрила трябва да включва ясно искане за международна закрила.
  • Писмената молба може да бъде написана на родния Ви език.

Когато подадете молбата си, не забравяйте да поискате входящ номер. Това ще Ви е полезно ако не Ви регистрират веднага.

Ако подадете молбата си на друг орган, различен от тези на ДАБ (например служител в центъра за задържане), той трябва незабавно да изпрати молбата Ви до ДАБ.

Информация за процедурата по кандидатстване

В рамките на 15 дни след подаване на молбата за закрила, ще получите писмени указания с подробности относно процедурата. Информацията ще бъде предоставена на език, който разбирате.

Ще получите информация за процедурата за разглеждане на молбата за закрила, за вашите права и задължения и организации, които предоставят правна и социална помощ на чуждестранни граждани. Можете също така да поискате да получите тази информация устно.

След подаването на молбата за закрила

Регистрация

След като подадете молбата си, ДАБ ще Ви регистрира в рамките на 3 работни дни. Като част от регистрацията ще бъдете помолени за споделите лична информация и ДАБ ще вземе пръстовите Ви отпечатъци.

След като се регистрирате, ще получите регистрационна карта, в която изрично се посочва правото Ви да останете в страната. Тя съдържа Вашата снимка и личният Ви идентификационен номер като чужденец в България.

Носете регистрационната си карта със себе си по всяко време.

Правата ми като търсещ закрила

След като сте регистрирани като търсещи закрила, имате:

  • Право на безплатно настаняване

Прочетете повече:

ПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ

  • Право на адвокат и правна помощ

Научете повече на:

ПРАВНА ПОМОЩ

  • Право да работите в България

Открийте повече на:

РАБОТА В БЪЛГАРИЯ

  • Право на медицинска помощ

Съгласно закона, ДАБ има задължението да покрива Вашата здравна застраховка, докато не получите международна закрила.

  • Правото да запишете децата си в български държавни или общински училища

ДАБ предлага и курсове по български език.

Проблеми при кандидатстването за международна закрила

На практика законът не винаги се прилага безпроблемно.

Ако сте влезли в страната нелегално, може да бъдете третирани като нелегален имигрант (да Ви задържат за принудително връщане), докато молбата Ви не бъде регистрирана от ДАБ. За доказателство, че сте подали молба за закрила, поискайте входящ номер при подаването ѝ.

Ако не ме регистрират до 3-6 дни

Ако подадете молбата си директно пред ДАБ и не Ви регистрират в рамките на 3 работни дни, имате право да заведете дело. Можете да заведете дело срещу председателя на ДАБ.

Ако молбата Ви е била подадена чрез друг орган (например служител от центъра за задържане) и не Ви регистрират като търсещ закрила в рамките на 6 работни дни, можете да заведете дело.

Ще Ви трябва правна помощ, за да заведете делото.

Ако срещу Вас са повдигнати наказателни обвинения

Според член 279, ал. 5 от българския Наказателен кодекс, преминаването на граница не е престъпление, ако преминавате, за да потърсите убежище (закрила).

Ако срещу Вас са повдигнати наказателни обвинения за незаконно преминаване на граница, можете да се обърнете към член 279, ал. 5, когато сте изправени пред съдия и откажете да се признаете за виновен/виновна.