Pregnant women.jpg

Актуализирано на 07.03.2024г.    

Според българското законодателство, ако сте бременна, принадлежите към уязвима група. Поради това имате право да получите специални грижи и подходяща медицинска помощ.

Наблюдение на Вашата бременност

Щом разберете, че сте бременна, възможно най-скоро насрочете среща с медицински специалист, който да наблюдава бременността Ви. Ранното наблюдение и прегледи са от решаващо значение за здравословна бременност.    

Ако сте здравно осигурена и редовно си плащате здравните осигуровки в България, по закон имате определен брой задължителни прегледи, които ще са Ви безплатни (например, еднократна цитонамазка, 4 ехографии при нормална бременност и 6 при рискова и др.).

Здравни осигуровки

Ако сте търсеща закрила и процедурата Ви за международна закрила все още тече    

В този случай Държавната агенция за бежанците (ДАБ) плаща Вашите здравни осигуровки и Вие се водите здравно осигурена. 

Ако имате бежански или хуманитарен статут или сте с чужденец с дългосрочно или постоянно разрешение за пребиваване

В този случаи имате задължението сами да плащате здравните си осигуровки. Ако работите по трудов договор, то тогава Вашият работодател ще прави съответните удръжки от заплата Ви, за да плаща здравните Ви осигуровки.

Ако имате временна закрила

Здравните осигуровки на украински граждани над 18 години и под 63 за жени и под 65 за мъже се плащат от държавата за период от 90 дни от датата на получаване на временната закрила. В останалите случаи трябва сами да плащате здравните си осигуровки.

Какво става ако не съм здравно осигурена и нямам доходи?

Има възможност ако имате временна закрила, хуманитарен или бежански статут държавата все пак да покрие разходите Ви за болнична медицинска помощ, за диагностика и лечение в лечебните заведения ако отговаряте на следните условия:

 • не сте здравноосигурени;
 • нямате доходи;
 • Нямате вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност да надхвърля 500 лв.;
 • Не сте собственик на движима (например автомобил) и недвижима собственост (апартамент, къща), от която да печелите пари. В този случай ако притежавате само едно жилище, в която самите Вие живеете, то тогава този имот няма да се зачита като такъв, от който имате доходи. 
 • Нямате сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане;
 • Не сте прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година;
 • Не сте прехвърляли чрез договор за дарение собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях през последната една година;

За да се ползвате от тази възможност трябва при постъпване в лечебното заведение за болнична помощ да подадете:

Тези документи се подават лично чрез директора на лечебното заведение до директора на дирекция "Социално подпомагане" по Вашия постоянен адрес.

Грижа по време на бременност

Ето няколко съвета как да се грижите за себе си и бебето по време на бременността:

 • Поддържане на  балансирана диета: Балансираният хранителен режим е от жизненоважно значение за доброто състояние на майката и бебето. Включете в ежедневното си хранене разнообразни плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни, постни протеини и млечни продукти.
 • Редовната физическа активност по време на бременността може да има многобройни ползи, включително подобряване на настроението, намаляване на дискомфорта по време на бременността и подобряване на цялостното благосъстояние. След консултация с Вашия лекар можете да правите упражнения с ниско въздействие, като ходене, плуване или пренатална йога.
 • Намаляване до минимум консумацията на кофеин.
 • Почивка и сън. Адекватната почивка и сънят са от решаващо значение по време на бременността. Вслушвайте се в тялото си и се уверете, че си почивате достатъчно, за да поддържате доброто си състояние и здравословното развитие на бебето си.
 • Веднага информирайте Вашия лекар, ако смятате, че има нещо нередно с Вашето неродено бебе.

Права на бременната работеща майка

Научете повече за условията на заетост и вашите работнически права в България:

РАБОТА В БЪЛГАРИЯ

ПРАВА НА РАБОТНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Ако сте наети по трудов договор, имате определени права като бременна жена:

 1. Вашият работодател трябва да създаде безопасна работна среда за Вас и Вашето бебе.
 1. Забранено е бременните жени да работят нощни смени и повече от обичайното работно време.
 1. Имате право да откажете да изпълнявате служебно задължение, ако това е опасно за Вашето и / или здравето на Вашето бебе.
 1. Имате право на отпуск по майчинство. В България можете да получите 410 дни отпуск по майчинство, 45 от които можете да използвате преди раждането.

Когато детето навърши 6 месеца, можете да прехвърлите отпуска по майчинство на бащата. Ако сте работили поне 12 месеца преди отпуска по майчинство, Националната здравноосигурителна каса ще Ви изплати обезщетение в размер на 90% от брутната Ви заплата през тези 410 дни. 

Необходими са Ви следните документи:

 • болнични листове за не повече от 135 дни, които трябва да представите на работодателя си;
 • декларация по образец , която трябва да дадете на работодателя – за всеки болничен лист след 42-я ден от раждането;
 • Заявление-декларация по образец, която трябва да предоставите на работодателя си за изплащане на парично обезщетение за остатъка от 135 до 410 дни;
 • други специфични документи, в зависимост от конкретния случай.
 1. В края на отпуска по майчинство имате право на родителски отпуск, за да отглеждате детето си до навършване на 2-годишна възраст. Размерът на обезщетението, което трябва да получите по време на този отпуск, е 780 лева.

За целта трябва да подадете пред работодателя си заявление по образец, което можете да свалите от тук.

Къде да потърся подкрепа: