CANVA PRO FREE IMAGE

Информацията е обновена на 22 февруари 2023 г. 

България е държава-членка на Европейския съюз от 2007 г. и прилага правилата за визи на Европейския съюз. Поради своето местоположение България е назначена да охранява външните граници на Европейския съюз (границата между България и Сърбия, границата между България и Турция и границата между България и Република Северна Македония).

Информация за визи

Докато гражданите на ЕС не се нуждаят от виза и могат да влязат и да напуснат територията на Република България само с валидна лична карта или паспорт, повечето граждани на трети страни извън ЕС не могат.

Разберете дали България изисква виза за Вашата страна от уебсайт на Министерството на външните работи .

За съжаление търсенето на закрила не Ви дава право на входна виза.

Видове визи

Ако имате нужда от виза за влизане в България, има 3 вида визи:

  • Виза за летищен транзит (категория A)

  • Виза за краткосрочен престой (категория C), ако възнамерявате да останете до 3 месеца (90 дни)

  • Виза за дългосрочно пребиваване (категория D), ако възнамерявате да останете за повече от 3 месеца

За да кандидатствате за българска виза, трябва да притежавате редовен документ за пътуване (например национален паспорт), който отговаря на следните изисквания:

  • Срокът на валидност на документа да изтича най-малко 3 месеца след планираната дата на отпътуване от България. В случай на многократни посещения – след последната планирана дата на отпътуване от територията на Република България.

  • Съдържа най-малко две празни страници;

  • Документът да е издаден през последните 10 години.

Трябва да подадете лично попълнения и подписан формуляр за кандидатстване за виза в консулското представителство на Република България в държавата, в която пребивавате законно. Не можете да кандидатствате за виза, за да дойдете в България от територията на България. 

От тук можете да изтеглите заявления за виза на български, английски, руски, френски, турски.

Като гражданин на трета страна може да бъдете подложени на щателна проверка от граничните власти. Те могат да Ви помолят за други подкрепящи документи като писмо-покана, доказателство, че сте подали молба за виза, двупосочни билети за отиване и връщане и документи, които да покажат, че имате достатъчно пари за престоя и връщането си.

Влизането и излизането през българските граници става само на граничните контролно-пропускателни пунктове. 

Шенгенска зона

Тъй като България не е част от Шенгенското пространство на Европейския съюз, понастоящем страната може да издава само национални визи. Шенгенското пространство е зона в ЕС, състояща се от 27 европейски държави, които не изискват паспорт и граничен контрол на общите им граници.

Национална виза за България не Ви дава право да влизате в Шенгенското пространство. Ако искате да пътувате от България до държава членка на ЕС, която е в Шенгенското пространство, ще трябва да кандидатствате за шенгенска виза. Това ще Ви позволи да пътувате до всички държави от Шенген.

Ако влезете „нелегално“

Вашето влизане се счита за нелегално, когато:

  • Пресечете границата на страната без разрешение (виза, паспорт), издадено от съответните държавни органи или когато

  • Имате разрешение, но не влизате в страната не през определените за това гранични контролно-пропускателни пунктове

Ако сте влезли незаконно в България и искате да потърсите убежище, незабавно намерете държавен служител, като полицай или гранична полиция, и посочете причините за незаконното си влизане.

По закон имате право да пребивавате в страната веднага след подаване на молба за международна закрила. 

Ако срещу Вас се повдигнато наказателно обвинение

Според член 279, ал. 5 от Наказателения кодекс, преминаването на граница не е престъпление, когато преминавате, за да потърсите закрила. Ако срещу Вас са повдигнати наказателни обвинения за нелегално преминаване на граница, можете да се позовете на член 279, ал. 5 пред съдия и откажете да се признаете за виновен.

Ако Ви осъдят за незаконно преминаване на граница, присъдата обикновено се отлага. Това означава, че наказанието Ви (няколко месеца затвор) няма да бъде изпълнено, стига да не извършите същото престъпление през определен от съда период от време,

Ако се опитате повторно да преминете нелегално границата (например се опитате да напуснете България) през този период, ще бъдете изпратени в затвора, където ще излежавате присъдите, които сте получили и за двете престъпления.

Ако не кандидатствате за международна закрила 

Ако влезете в страната нелегално, не кандидатствате за закрила и не притежавате друг статут за легално пребиваване в България, рискувате да бъдете задържани с цел принудително връщане в център за задържане на нелегални имигранти и в последствие ще бъдете депортирани обратно във Вашата страна на произход. Това „административно“ задържане може да продължи до 18 месеца.

За повече информация относно задържането вижте тук:

Задържане в България

Алтернативи на задържането