1-shutterstock.jpeg

Актуализирано на 24/10/2022

След като Ви регистрират като търсещ закрила, ще Ви бъде определена дата за интервю. Интервюто е много важно. На него Държавната агенция за бежанците ще прецени дали да получите статут на бежанец или хуманитарен статут или да Ви откажат. Важно е да се подготвите предварително какво ще кажете.

От Вас се очаква да убедите служителя на ДАБ, че отговаряте на изискванията за международна закрила. Ще трябва да опишете подробно причините защо търсите на международна закрила.

Разкажете историята си

Разкажете историята си подробно и казвайте само истината. Напишете какво искате да кажете преди интервюто. Това ще Ви помогне да си спомните важни детайли. 

Споменете:

 • Дата и час на събитията, които са Ви принудили да напуснете страната си
 • Места, където са се случили тези събития
 • Хората, участващи в тези събития

Бъдете готови да отговорите на подробни въпроси. Например: Ако сте били автомобилен механик, интервюиращият може да Ви попита имената на конкретни автомобилни части на Вашия майчин език или името на квартала, в който сте имали магазин, ако тази информация е свързана с молбата Ви за закрила.

Споделете всяка информация, която може да подкрепи Вашата молба за закрила. Това включва информация за това:

 • Защо напуснахте страната си
 • Защо не можете да се завърнете обратнов страната си 
 • Как стигнахте до Европа 

Ясно и безпротиворечиво обяснете всяка форма на преследване, на която сте станали жертва у дома. Ако смятате, че заслужавате закрила, обяснете ясно защо се страхувате от преследване заради Вашата:

 • Раса
 • Религия
 • Националност
 • Политическо мнение или
 • Принадлежност към определена социална група

Въпросите на ДАБ

Въпросите на ДАБ, които се задават по време на интервюто не са достъпни публично. Въпреки това, ДАБ обикновено иска следната информация:

 • Дали се чувствате добре и сте в състояние с Вас да бъде проведено интервю
 • Дали сте съгласни присъстващият преводач да Ви превежда 
 • За вашата самоличност
 • Дали имате документи за самоличност
 • Как дойдохте до България, през кои държави преминахте и колко време сте стояли в тези държави
 • Причините, поради които сте напуснали държавата, чийто гражданин сте( или държавата в която сте живяли, яко сте лице без гражданство)
 • Какви са причините, поради които не можете или не желаете да се завърнете в държавата Ви на произход
 • Дали сте били изтезавани или преследвани
 • Всички факти и доказателства, отнасящи се до Вашите основания да търсите международна закрила 
 • Членовете на семейството Ви
 • Дали имате роднини другаде в Европа
 • Етническата ви принадлежност
 • Каква религия изповядвате и дали сте били преследвани на религиозна основа 
 • Къде в Европа искате да отидете
 • Какво е Вашето образование
 • Искате ли да се завърнете в държавата си след като приключи войната
 • Езици, които владеете
 • Предходни професии

Какво да носите със себе си

Носете всички официални документи за самоличност, които имате.

Това включва:

 • Вашата регистрационна карта
 • Вашият паспорт или друг документ за самоличност, ако са при Вас

Носете всички документи, които сте донесли със себе си от вкъщи или които сте получили по време на пътуването си.

Примери:

 • Семейна книга
 • Актове за раждане
 • Брачни свидетелства
 • Военни книги
 • Дипломи и сертификати
 • Сертификати за владеене на език

Трябва да донесете всички документи, които могат да помогнат на молбата Ви за закрила по време на интервюто.

Примери:

 • Писма и имейли от приятели
 • Снимки
 • Медицински доклади
 • Полицейски доклади
 • Статии от вестници
 • Facebook публикации
 • WhatsApp съобщения
 • Транспортни билети

Можете да донесете:

 • Оригинални документи
 • Хартиени копия или ясни снимки на вашите документи

ДАБ не приема електронни копия.

Права по време на интервюто:

 • По време на интервюто ще Ви попитат дали се чувствате в добро здравословно състояние, ако разбирате превода и дали сте съгласни настоящият служител да бъде Ваш интервюиращ. Ако отговорът на който и да е от тези въпроси е не, имате право да отложите интервюто за по-късна дата.
 • Имате право на преводач, който ще гарантира превода на език, който разбирате.
 • Имате право да поискате интервюиращ и преводач от същия пол. (Например, ако сте жена, можете да поискате интервюист жена и жена преводач.)
 • По време на интервюто може да присъства адвокат
 • Протоколът от интервюто трябва да бъде прочетен и преведен пред Вас, преди да бъдете помолени да го подпишете. Имате право да откажете да го подпишете, ако той не Ви е прочетен или преведен изцяло или ако е непълен или неточен. Уверете се, че няма грешки и че интервютово Ви е записано напълно. Незначителните разлики като дати и години, които не съответстват, могат да бъдат използвани като причина да Ви отхвърлят молбата за закрила.
 • За да избегнете несъответствия между Вашите изявления и протокола от интервюто, Вашето интервю трябва да бъде записано на аудио.

Може да има повече от 1 интервю, за да се изяснят всички несъответствия, установени в първото.

Ако не се явя на интервюто?

Ако не се явите на интервю, след като Ви поканят и в продължение на 30 дни не посочите обективна причина за неявяването си, производството Ви по предоставяне на международна закрила ще бъде прекратено.

Aко в рамките на 9 месеца се явите пред органите на ДАБ и пожелаете молбата Ви за закрила да бъде разгледана, производството ви ще бъде възобновено.

Производството може да бъде възобновено само веднъж.