CANVA PRO FREE IMAGE

Информацията е актуализирана на 19.10.2023г.

Ако Ваш близък е изчезнал има няколко неща, които можете да направите, за да се опитате да го намерите:

1. Да подадете сигнал в полицията

Сигнал може да бъде подаден в най-близкото до Вас районно полицейско управление (РПУ). Адресите на РПУ в София ще намерите на този линк. За адресите на РПУ в други градове в България отидете тук.

Можете също така да изпратите сигнала си чрез някой от офисите на Българските пощи с обратна разписка. Обратната разписка е документ, който получавате, след като писмото Ви бъде доставено. То служи като доказателство, че сте подали сигнала си. Адресите на клоновете на Български пощи можете да намерите на този линк.

При подаване на сигнала е много важно да поискате входящ номер. Трябва да го направите при подаване на сигнала на място или върху обратната разписка, ако го подавате по пощата.

Тук ще намерите примерен образец на сигнал, който да подадете до полицията. Сигналът се подава на български език, а предоставените преводи на английски, украински, руски, арабски, фарси, урду и пущу са за Ваше улеснение.

По възможност трябва да представите на полицейските служители актуална снимка на изчезналия и да им дадете нужната информация като например:

 • Точно изписани имена, дата на раждане и личен номер на чужденец (ЛНЧ), ако има такъв, националност и др.
 • Tелефонен номер на Вашия близък
 • Kога и къде за последен път е видян/а;
 • Kак е бил/а облечен;
 • Oтличителни белези, които Вашият близък има – ръст, цвят на косата, белези от операции, татуировки;
 • Имате ли съмнения при кого би могъл/могла да отиде;
 • Какво е здравословното му/ѝ състояние;
 • Споделял/а ли е за отправяни към него/нея заплахи;
 • Всичко друго, което сметнете  за важно.

Ако разполагате с копия от документи за самоличност (паспорт, тескере, лична карта и др.), извадка от регистрите за гражданско състояние със снимка и лични данни, приложете ги към Вашия сигнал.

Какво се случва, след като подам сигнала за изчезването?

След като попълните необходимите документи в районното полицейско управление, полицията ще започне търсенето (оперативно-издирвателна дейност).

Полицията може да се свърже с Вас за допълнителна информация. 

Кога полицията ще прекрати издирването?

Търсенето ще приключи, когато човекът бъде намерен.

2. Изискване на данни от Гранична полиция

Ако имат съмнения, че Вашият близък е задържан при опит за влизане или излизане през граница на България, можете да подадете искане за получаване на информация от Главна дирекция „Гранична полиция“.

Контактите на Главна Дирекция "Гранична полиция" са:

П.к. 1202, София

бул. Мария Луиза 46

тел: +359 9831865

e-mail: [email protected]

Образец на искането ще намерите тук. Искането се подава на български език. Предоставените преводи на английски, украински, руски, арабски, фарси, урду и пущу са за Ваше улеснение.

Ако разполагате с копия от документи за самоличност (паспорт, тескере, лична карта и др.), извадка от регистрите за гражданско състояние със снимка и лични данни, приложете ги към Вашия сигнал.

Може да подадете искането на място Главна Дирекция "Гранична полиция" или да го изпратите чрез офис на Български пощи с обратна разписка. Обратната разписка е писмен документ, който получавате след като писмото Ви е доставено и служи като доказателство, че сте подали искане. На този линк ще намерите адресите на офисите на Български пощи.

При подаване на искане е много важно да поискате входящ номер. Трябва да го направите при подаване на искането на място или върху обратната разписка, ако го подавате по пощата.

3. Можете да потърсите помощ от Български червен кръст (БЧК)

БЧК има програма за възстановяване на семейните връзки. Те могат да Ви помогнат да намерите Ваш близък (съпруг/а, дете) и да Ви предоставят информация за изчезнали лица.

Можете да се свържете с тях на:

Адрес: София 1407, бул. "Джеймс Баучер" 76
Телефон: +359 88 866 80 58
+359 88 400 73 63 - На този номер може да се свържете с тях и чрез WhatsApp и Viber.
E-mail: [email protected]
Калинка Янкова - [email protected]
Полина Христова - [email protected]

Ще трябва да попълните и прикачите този формуляр, когато правите запитване. Това ще даде на БЧК съществена информация за изчезналия роднина, така че да проведат адекватно търсене във или извън България. Можете да попълните формуляра за проследяване и да го изпратите по имейл сами или с помощта на някой от служителите на БЧК.

БЧК могат да Ви помогнат да разпознаете и починало лице в морга.

Цялата информация, която споделяте с БЧК, е строго поверителна.

Всички услуги, предлагани от БЧК са безплатни.

Изисквания, на които трябва да отговаряте, за да получите помощ от БЧК

Изисквания са:

 • В момента да пребивавате в България.
 • Трябва да сте разделени с член на семейството поради война, конфликт или друго бедствие (природно или човешко).
 • Не трябва да имате информация за местонахождението на Вашия близък.

Мога ли да направя нещо в момента?

На https://familylinks.icrc.org/ttf-europe ще намерите снимки на хора, които също търсят свои близки. Ако разпознаете някой от тях или себе си като търсен човек и желаете да осъществите контакт, свържете се с БЧК на адреса, посочен по-горе.

Какво става, ако мой близък е намерен мъртъв?

Когато се открие мъртво тяло с неустановена самоличност и без документи за самоличност (например след преминаване на българската граница), полицията:

 1. Отнася тялото в моргата (отделението по патология) в района, където е намерено. Съдебен лекар в моргата установява причината за смъртта
 2. Започва наказателно производство. Наказателно разследване се образува винаги, когато се намери неидентифициран труп. Ако има данни за престъпление, производството продължава, докато не бъде открит извършителят. Ако лицето е починало от естествена смърт, наказателното производство се прекратява, след като роднините идентифицират тялото.

Ако смятате, че Вашият роднина не е починал от естествена смърт, потърсете помощта от адвокат, който е специалист по наказателно право, за да продължи наказателното производство.

Процедура за разпознаване и освобождаване на тялото от моргата

Ако имате информация, че Ваш близък е починал, но не знаете къде точно се намира тялото, има няколко стъпки, които трябва да предприемете:

 1. Съберете цялата необходима информация относно самоличността на Вашия близък (име, възраст, пол, видими външни белези - белези, татуировки и т.н.), актуални снимки и вероятното местонахождение на тялото (информация за мястото, където е починал, или приблизителното място и час на последния Ви контакт с него) и я предоставете на полицията, прокурора и съдебния лекар.
 2. Представете на посочените органи доказателства за семейните си връзки - документи, доказващи, че сте близък роднина на починалото лице (родител, съпруг, дете, брат или сестра). Имайте предвид, че документите трябва да бъдат преведени на български език.

Ако не можете да представите доказателства за родствените си връзки с починалото лице, можете да поискате ДНК тест. Подобни тестове са скъпи и може да отнеме известно време, докато излязат резултатите.

Когато има съвпадение между предоставената от Вас информация и намереното неидентифицирано тяло, ще бъдете препратени към съответния съдебен лекар и ще Ви помолят да идентифицирате трупа.

Ако разпознаете своя роднина, ще можете да получите тялото и да го подготвите за погребение.

ПОГРЕБЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ


Важно! Идентифицирането и освобождаването на тялото от моргата може да се извърши САМО лично от близък роднина!