Информацията е актуализирана на 3 февруари 2023г.

Може да се сблъскате с някои правни предизвикателства, когато пристигнете в България и потърсите международна закрила. Ето как да изберете адвокат, който да Ви помогне.

Къде да намеря адвокат?

Безплатна правна помощ

Имате на разположение организации за правна помощ и адвокати, които работят за други видове неправителствени организации. Можете да кликнете върху бутона по-долу, за да видите списъка на някои доставчиците на правни услуги в България:

ПРАВНИ УСЛУГИ 

Ако желаете да се ползвате от правна помощ от адвокат на Фондация за достъп до права - ФАР, можете да подадете заявка чрез тази форма: 

Поискай помощ

Имайте предвид, че не всеки човек, който Ви дава юридически съвет, е регистриран като адвокат. Това лице може да е само юридически съветник, работещ в НПО или международна организация.

Можете да изискате конкретен адвокат в рамките на организация да Ви предостави правна помощ, но дали ще го получите такава, зависи от политиката на тази организация.

Повече информация за правна помощ можете да прочете тук:

Правна помощ

Адвокат на частна практика

Имате право да наемете адвокат с частна практика.

Според българското законодателство частните адвокати трябва да Ви таксуват:

 • Най-малко 600 лева за законно представителство, защита и съдействие в производството по предоставяне на международна закрила.

 • Най-малко 1000 лева за законно представителство, защита и съдействие по дела за задържане на имигранти.

Възможно е да платите повече от тези минимални ставки. Заплащането става в началото, след подписване на договора с адвоката, освен ако не се уговорите друго.

Как да се свържете с адвокат, ако сте в център за задържане на имигранти?

Ако сте в център за задържане на имигранти, имате право да се обадите на или да изпратите съобщение до адвокат. Можете да използвате собствения си телефон, ако имате такъв, или да вземете назаем от друг задържан.

Кажете на адвоката:

 • Вашето име.

 • Вашето гражданство/държава на произход.

 • Вашият бадж номер.

 • Вашият номер или етаж в центъра за задържане.

 • На коя дата са Ви задържали.

Съвети при избор на адвокат

 • Трябва да изберете адвокат с експертиза в областта на бежанското и миграционното право.

 • Трябва да изберете адвокат, който говори език, който добре знаете или адвокат, който може да Ви осигури преводач.

 • Можете да потърсите препоръки от приятели или други хора, които са наемали адвокати в България.

 • Можете да проверите дали избраното от Вас лице всъщност е регистрирано като адвокат и дали практикува в България в  Регистъра на българската адвокатура.

Какво да очаквам от адвоката си?

Адвокатите ще Ви помолят да подпишете пълномощно и договор за правна помощ. С тези документи Вие се съгласявате да бъдете представляван от адвоката и определяте каква правна помощ очаквате от него. Можете да поискате копия на тези документи.

За да направи преценка дали отговаряте на условията за безплатна правна помощ, адвокатът Ви може също да Ви помоли да попълните и подпишете декларация за семейно и материално положение и имуществено състояние. В нея следва да дадете информация за доходите, които Вие и Вашето семейство (съпруга/съпруг) получавате и имуществто, което притежавате (жилище, превозни средства).

Можете да очаквате от Вашия адвокат:

 • Да се ​​срещне лично с Вас, когато имате уговорена среща.

 • Да изслушва Вашите притеснения и да отговаря въпросите Ви.

 • Да запази в тайна информацията, която споделяте с него.

 • Да обяснява какво се случва с Вашия случаи във всеки един етап от развитието му.

 • Да обсъди с Вас подготовката на Вашата защита.

 • Да Ви информира за Вашите права и задължения.

 • Да сподела своевременно всички новини относно Вашия случай.

 • Да Ви предостави копия от всички подготвени и представени документи, свързани с Вашата правна защита.

 • Да се отнася с търпение и уважение.

Не можете да очаквате адвокатът:

 • Да отговаря на телефонни обаждания веднага или извън работното време.

В България работното време е от 9:00 до 17:00. или 18:00, от понеделник до петък.

Как да подобрите комуникацията с Вашия адвокат?

Винаги изисквайте от адвоката си да Ви запише:

 • Неговото пълно име.

 • Името на организацията, за която работи.

 • Данни за контакт.

Направете всичко възможно да кажете на своя адвокат всички факти и подробности по Вашия случай и да представите всички налични нови доказателства. Това ще помогне на Вашия адвокат да Ви помогне.

Ако имате проблем с адвокати си

Ако Вашият адвокат не се яви на съдебното заседание, можете да поискате от съда да отложи заседанието. Имате право на преводач по време на изслушването. Ще трябва да кажете на съдията точно защо Вашият адвокат не присъства и как ще  гарантирате, че следващият път ще бъде на заседанието. Съдът ще реши дали да уважи молбата Ви да отложи или въпреки това да продължи съдебното заседание.

Ако не сте доволен от адвоката си:

 • Имате право да оттеглите пълномощното, което сте дали на адвоката и да упълномощите друг адвокат да Ви представлява. Трябва да уведомите писмено предишния си адвокат. Също така трябва да дадете на съда или на органа, който следи Вашия случай, декларация, че оттегляте пълномощното на предишния си адвокат. Вашият нов адвокат може да Ви помогне с това.

 • Ако Вашият адвокат е част от организация, можете да подадете жалба до директора на тази организацията и/или финансиращия организацията.

 • Можете да подадете писмена жалба в Адвокатската колегия, където адвокатът е регистриран. Това оплакване не трябва да е анонимно. Можете да намерите адресите на адвокатските колегии тук.