gender-based violence.jpg

Актуализирано на 07.12.2022 г.

Насилие, основано на пола, е налице, когато мъж използва насилие спрямо жена и/или момиче, само защото са от женски пол и се възприемат за по-слаби. Това може да доведе до домашно насилие, ранен и принудителен брак, трафик, сексуално, физическо или психическо насилие. Извършители на такова насилие могат да са както непознати, така и членове на семейството.

Рискове

Като жена, търсеща закрила, която бяга от конфликтна зона и е била обект нa преследване, рискът да станете жертва на насилие, основано на пола в родината си, по време на пътуването си и за съжаление дори в български центрове за приемане и настаняване е доста висок.

Трябва да внимавате с трафикантите, защото те си набелязват именно жени, които пътуват сами, знаейки, че са по-уязвими. Ако нямате пари, за да платите за пътуването си, трафикантите могат да се опитат да Ви принудят да правите секс с тях.

За Вас това може да не е престъпление, но ако съпруг/партньор Ви бие, отнася с Вас неуважително и/или Ви тормози, то Вие сте жертва на домашно насилие и трябва да потърсите помощ.

Потърсете помощ и защита

Ако някой, непознат или член на семейството Ви плаши, наранява, кара Ви да се чувствате зле или Ви докосва по неподходящ начин, то Вие имате нужда от специална помощ. Не се страхувайте да съобщите за състоянието си. Можете да потърсите помощ от :

 • Всеки човек, на когото имате доверие и смятате, че може да ви помогне, например приятел или друг член на семейството.

 • Лекар/медицинска сестра, предоставящ медицинска помощ.

 • Социалните работници или охраната в приемните центрове.

 • Психолог, ако имате достъп до такъв.

 • Вашият адвокат.

 • Служители на ВКБООН или МОМ или други организации, които смятате, че могат да Ви помогнат.

 • Служители на Държавната агенция за бежанците.

 • Полицията.

Помнете, че това, което Ви се е случило, не е по Ваша вина.

В някои случаи домашното насилие, сексуалното насилие и насилието под каквато и да е друга форма е една от причините да напуснете страната си. Всичко това е форма на преследване срещу Вас като жена и може да повлияе положително на решението по Вашето бежанско производство в България. Властите обаче няма да го вземат под внимание по време на производството за предоставяне на международна закрила, ако не го споделите с тях.

Права на жертвите на насилие, основано на пола

 • Имате право да се отнасят към Вас с уважение и да ви признаят за жертва.

 • Имате право да бъдете защитени срещу заплахи и наранявания от страна на извършителя.

 • Имате право да получите подкрепа, включително незабавна помощ след осъщесвяване н апресъплението, медицинска помощ, да бъдете настанени в кризисен център, на дългосрочна физическа и психологическа помощ и практическа помощ по време на производството, за да разберете процеса и да се ограници вашето страдание.

 • Имате право да изискате жена преводач.

 • Имате право на правна помощ.

Правни услуги 

Поискай помощ

 • Цялата информация, която споделяте с всички органи, социални работници, психолози и адвокати се запазва в тайна.

Национална телефонна линия за жертви на насилие

Ако се страхувате да споделите проблемите, можете да се свържете с денонощната Национална телефонна линия за жертви на насилие на +35980018676/ +359 2981 7686. Тя е напълно анонимна и безплатна.

Персоналът на телефонната линия ще Ви предостави консултация и информация за това какви са Вашите възможности, какво можете да направите, за да се защитите и с кои институции и органи трябва да се свържете, за да получите подходяща помощ.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ