Bulgaria_Harmanli Recept Center_DSC_0386_0.jpg

Разрешения за пребиваване по време на извънредно положение

Актуализирано на 20/05/2022

Безплатно настаняване

Като търсещ закрила можете да останете в приемателния център, докато не бъде взето окончателно решение по молбата Ви за международна закрила. Това означава, че можете да останете в центъра и ако обжалвате отрицателно решение.

За да останете в приемателните центрове, трябва да спазвате вечерния час, правилата и да се съобразявате с вечерните проверки.

Приемателни центрове

Mестоположение

Капацитет (брой лица)

София

 

Регистрационно-приемателен център Овча Купел (Адрес: 1618 София; Жилищен квартал Овча Купел, ул. Монтевидео 21-А)

860

Център за настаняване Враждебна (1839 г. София; бул. „Ботевградско шосе” 270)

370

Център за настаняване Военна Рампа (1220 София; ул. „Локомотив” 11)

800

Централна България:

 
  • Регистрационен и приемателен център Баня (8914 с. Баня, община Нова Загора, област Минерални бани 17)

70

Югоизточна България:

 
  • Транзитен център Пастрогор (6519 с. Пастрогор, община Свиленград)

320

Регистрационен и приемателен център Харманли (6450 гр. Харманли, ул. "Дружба" 23)

2710

Националности в центровете

Вашият център за настаняване ще бъде определен от Държавната агенция за бежанците. В момента в центърв за настаняване във кв. Враждебна (София) са настанени предимно търсещи закрила от кюрдски произход от Сирия и Ирак, докато в центъра за настаняване в кв. Военна рампа (София) са настанени търсещи закрила от Афганистан и Иран.

В другите центрове, като тези в кв. Овча Купел (София) и гр. Харманли, приемат търсещи закрила от различни националности. В повечето центрове семействата и непридружените непълнолетни се настаняват на отделни етажи.

Услуги в центровете

Имате право на три хранения на ден (закуска, обяд и вечеря). Ще получавате и 20 лева (около 9 евро) месечно джобни пари. 

Има ежедневни образователни и развлекателни дейности, както и езиково обучение за деца. Тези услуги се предлагат от Българският червен кръст и Каритас София от понеделник до петък от 9:00 до 17:00. в центровете в Овча Купел (София), Военна Рампа (София), Враждебна (София) и гр. Харманли. Обикновено има и езикови курсове за възрастни, организирани няколко пъти седмично в трите центъра в гр. София.

Къде другаде мога да живея

Разрешено е да живеете и извън приемателните центрове, но тогава ще трябва да плащате сами за това. Трябва да кандидатствате за разрешение от Държавната агенция з бежанците, за да останете извън приемателните центрове.