BulgariaDSC_0110.jpg

Актуализирано на 22.11.2022г.

Кога мога да работя?

Ако сте търсещ закрила, можете да работите 3 месеца след датата на подаване на молбата Ви за международна закрила.

Ако сте бежанец, имате временна закрила или притежавате хуманитарен статут, имате право легално да работите в България при същите условия като българските граждани. Научете повече на:

ПРАВА НА РАБОТНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Разрешително за работа

Ако сте бежанец, имате временна закрила  или имате хуманитарен статут в България, нямате нужда от специално разрешение от Агенцията по заетостта, за да започнете работа.

Ако сте търсещ закрила, помолете Държавната агенция за бежанците да Ви издаде специално удостоверение в края на третия месец от подаването на молбата Ви за международна закрила.

Този сертификат:

 • Потвърждава датата, на която сте подали молбата си
 • Потвърждава, че процедурата Ви продължава и че имате право на достъп до българския пазар на труда
 • Не е разрешение за работа - това служи само като доказателство за правото Ви на работа в България

Други документи

Ако сте търсещ закрила, трябва да представите следните документи на работодателя си, преди да започнете работа:

 • Документ за самоличност
 • Регистрационната карта от ДАБ

По принцип, но не винаги, работодателите могат също да Ви помолят да представите:

 • Медицинско свидетелство от личния лекар
 • Документ, доказващ професионална/образователна квалификация (диплома, сертификат и д.)
 • Свидетелство за съдимост

Как да си издадете свидетелство за съдимост може да видите тук:

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

Банкова сметка

Повечето работодатели в България ежемесечно плащат заплатите на служителите си директно по банков път.

Ако вече имате бежански или хуманитарен статус, можете да отворите банкова сметка като всеки друг български гражданин. В практиката обаче заявителите понякога се сблъскват с трудности.

Ако сте търсещ закрила и Вашата процедура е все още висяща, това дали можете да откриете собствена банкова сметка, зависи от това дали имате национален паспорт.

Ако сте дошли в България с валиден национален паспорт, най-вероятно вече сте го дали на ДАБ. Ако е така, можете да изпратите искане до тях да Ви върнат паспорта за кратък период от време, за да си откриете банкова сметка.

Допълнителна информация за откриване на банкова сметка може да намерите тук:

Достъп до платежна сметка за основни операции

Ако нямате валиден национален паспорт с Вас в България, говорете с потенциалния си работодател и се споразумейте за алтернативен начин да получавате месечната си заплата. Можете също да потърсите помощ от юридически организации. Научете повече на:

Права помощ

Работа в България

България има висок процент на безработица. Може да срещнете трудности, когато търсите работа. В София обаче обаче процентът на безработицата е по-нисък.

Последните проучвания и официалните данни показват, че бежанците, носителите на хуманитарен статут и търсещите закрила най-често работят в следните 6 икономически сектора:

 • Храна и гастрономия
 • Търговия
 • Производство
 • Красота, туризъм и социални грижи
 • Строителство
 • IT и call центрове

НАМИРАНЕ НА РАБОТА В БЪЛГАРИЯ