IMG_20200508_110503.jpg

Актуализирано на 27.11.2022г

Ако си плащате здравните осигуровки, имате право да си изберете общопрактикуващ лекар (личен лекар). Можете да си избере личен лекар докато сте в процедура за предоставяне на международна закрила. Можете да го направите и след като сте получили статут на бежанец или хуманитарен статут или ако имате временна закрила в България.

Като търсещ международна закрила, Вашите здравни осигуровки се покриват от Държавната агенция за бежанците (ДАБ). 

След като получите статут на бежанец или хуманитарен статут, Вие сте длъжни и лично отговорни да плащате месечните си вноски за здравно осигуряване, ако се безработни или самоосигуряващо се лице. Преди да започнете да плащате, обаче трябва да подадете декларация Образец 7 в Националната агенция за приходите.

Ако имате временна закрила и сте на възраст между 18 - 63 години  за жени и 18- 65 години за мъже, държавата плаща здравните Ви осигуровки за период от 90 дни от датата на получаване на временната закрила или от 26 април, ако временната закрила е получена преди тази дата. След като изтекат тези 90 дни трябва сами да плащате здравните си осигуровки. Преди да започнете да плащате обаче, трябва да подадете декларация Образец 7 в Националната агенция за приходите.

На децата под 18 години и възрастните хора над 63 години за жените и над 65 години за мъжете с временна закрила вноските за здравно осигуряване се плащат от държавата за целия период на временната закрила.

Губите правата си, ако не платите 3 вноски за здравно осигуряване. Тези права ще бъдат възстановени, след като платите липсващите вноски за съответните минали периоди.

Можете да проверите Вашия здравноосигурителен статус и размера на дължимите вноски по здравно осигуряване на сайта на Националната агенция по приходите (НАП).

Защо Ви трябва личен лекар? 

Вашият личен лекар е този:

 • който следи общото Ви медицинско състояние, прави редовни прегледи, задължителни ваксинации и лекува леки заболявания (като грип и други респираторни заболявания);
 • който води електронен запис на Вашите заболявания;
 • с когото се свързвате, когато имате здравословен проблем и се нуждаете от медицинска консултация, домашно или болнично лечение;
 • който може да Ви предписва лекарства, когато имате нужда от тях;
 • който може да Ви издаде медицинско направление за специалист (като офталмолог, специалист по уши, нос и гърло, специалист по вътрешни заболявания), в случай че имате конкретно медицинско състояние, което изисква допълнителен преглед.

Когато имате това направление, в специализирания кабинет ще платите само потребителска такса, а не цялата цена на лечението.

 • който може да Ви издаде документ за временна неработоспособност, ако работите по трудов договор.

Как да си взема болничен в България?

Този документ Ви дава право да не ходите на работа, защото сте болни. По този начин ще получите финансова компенсация от Националната здравноосигурителна каса за времето, в което не сте на работа.

Права на работниците в България

Трябва ли да плащате такса, когато посещавате личния си лекар? 

Всеки път, когато посещавате Вашия лекар, трябва да платите такса - 2,90 лева (приблизително 1,50 евро).

Посещенията на личния лекар са безплатни за:

 • Деца.
 • Бременни жени и жени през първите 45 дни след раждането.

Бременни жени

 • Лица, които получават социална помощ или обезщетение за безработица.
 • Лица, страдащи от ракови заболявания и други.

Пенсионерите плащат намалена такса от 1 лев.

Как да си изберете личен лекар?

Свободни сте да изберете когото искате да бъде Ваш личен лекар. На уебсайта на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) можете да намерите списък на общопрактикуващите лекари, подписали договор с НЗОК.

Препоръчително е да се срещнете с лекаря и да получите предварително съгласието му, тъй като някои лекари имат твърде много пациенти и няма да искат да регистрират нови.

Ако сте на възраст под 18 години, само Вашите родители или настойници могат да изберат личния Ви лекар.

След като изберете личен лекар, трябва да попълните регистрационен формуляр, наречен „Регистрационен формуляр за първоначален избор на общопрактикуващ лекар“ и да го представите на личния лекар, който сте избрали.

Можете да получите този формуляр за регистрация от съответната клиника/болница или да го изтеглите от уебсайта на НЗОК.

След като се регистрирате при личен лекар, лекарят ще Ви регистрира в техния списък и ще подготви досието Ви. Ще Ви бъде издадена и лична здравноосигурителна книжка, която трябва да представите, когато отидете на лекар или на зъболекар.

Какво може да направите ако не сте доволни от личния си лекар? 

Имате право да смените Вашия общопрактикуващ лекар между 1 и 30 юни и между 1 и 31 декември всяка година.

Можете да смените личния си лекар, независимо дали е юни или декември, само в следните случаи:

 • Когато сменяте настоящия си адрес.
 • Когато Вашият общопрактикуващ лекар не може постоянно да предоставя медицинска помощ (за по-дълго от 20 дни), например поради тежко заболяване, и тази неспособност е установена от Националната здравноосигурителна каса.
 • Когато лечебното заведение (болница), в което работи личният Ви лекар, няма договор с Регионалната здравноосигурителна каса (РЗОК).
 • Когато Вашият лекар прекрати договора си с НЗОК.

Кой може да Ви помогне да си изберете личен лекар?

Можете да помолите служителите на Държавната агенция за бежанците или социалните работници от БЧК да Ви помогнат да се запишете при личен лекар.

Български червен кръст

Спешни случаи

Не забравяйте, че дори и да не сте платили здравните осигуровки, имате право на безплатна спешна медицинска помощ в животозастрашаващи ситуации. Ако случаят е такъв, обадете се на 112.