Актуализирано на 23 юли 2022 г.

Ако сте жена, търсеща закрила и се нуждаете от помощ, тук можете да намерите имената и данните за контакт на организациите, предлагащи услуги в България.