rep

Актуализирано на 14 февруари 2024 г.

Когато кандидатствате за работа, повечето работодатели ще Ви помолят да изпратите автобиография (CV) и мотивационно писмо. Добре написаните CV и мотивационно писмо със сигурност могат да увеличат шансовете Ви да получите работа. Ето няколко съвета, които могат да Ви помогнат да изготвите въздействащо описание на вашия опит и професионални интереси!

Автобиография (CV)

Автобиографията е документ, който съдържа подробно резюме на Вашето образование, професионален опит, умения и постижения. Целта му е да помогне на работодателя да прецени доколко сте подходящи за работата.

Автобиографията трябва да включва следната информация:

 • Контакти

Вашите имена, мобилен номер, имейл адрес. Можете да посочите и дата на раждане, националност, пол и адрес, ако се чувствате комфортно да споделяте такава информация.

 • Работен опит

Опишете работния си опит в хронологичен ред, като започнете от най-новата, с помощта на кратки изречения и точки. Включете всички съответни платени или доброволни длъжности, стажове или практически обучения. Подчертайте отговорностите и постиженията си, като акцентирате върху значението им за позицията, за която кандидатствате. Ако нямате професионален опит, включете всички проекти или неформална работа, която сте извършвали.

 • Образование

Избройте образованието си в хронологичен ред, като започнете от най-скорошното. Посочете името на всяко учебно заведение и полученото образование (напр. магистърска степен, бакалавърска степен, средно образование и т.н.), както и периода на обучение. Ако в момента учите или сте завършили съответните курсове, не забравяйте да ги посочите и тях. Можете да включите и всички сертификати или обучения, които са свързани с работната позиция, за която кандидатствате.

 • Езици

Посочете езиците, които владеете, и нивото на владеене на всеки от тях.

 • Умения

Можете да включите допълнителни раздели, в които да опишете ключовите си умения, свързани с работата - те могат да бъдат технически умения (например умения за работа с Microsoft Office) и меки умения (способност за работа в екип, организационни умения, добро управление на времето и т.н.). Можете също така да отбележите публикациите, които сте написали и публикували, ако това е от значение за работната позиция. 

Полезни съвети

Адаптирайте CV-то си към позицията, за която кандидатствате: Посочете само най-подходящите умения и опит, които съответстват на описанието на длъжността. 

Бъдете кратки: CV-то не трябва да надхвърля 2 страници. Специалистите по подбор на персонал често отделят само няколко секунди за сканиране на всяка автобиография, така че се уверете, че Вашата привлича вниманието им.

Включете кратко резюме: Започнете автобиографията си с кратко лично резюме, в което се изтъкват основните Ви умения, опит и професионални цели. Това привлича вниманието на работодателя и дава представа за това какво можете да предложите.

Проверете за грешки: Преди да изпратите автобиографията си, внимателно я проверете, за да се уверите, че няма правописни или граматически грешки. Може също така да помолите приятел или ментор да я прегледа за обратна връзка.

Използвайте професионален имейл адрес: използвайте името и фамилията си в имейл адреса, например "[email protected]".

Наименувайте файла си по подходящ начин и използвайте правилния формат: Ако името на файла Ви изглежда непрофесионално, той може никога да не бъде отворен. Името трябва да включва вашето име и фамилия и вида на документа (в този случай - CV). Що се отнася до формата, трябва да следвате всички инструкции за формата на файла, посочени в описанието на длъжността, в противен случай автобиографията Ви отново може да не бъде отворенаАко няма такива изисквания, трябва да запишете автобиографията си като PDF файл., за да сте сигурни, че цялото ви форматиране ще бъде запазено.

Можете лесно да създадете автобиографията си с помощта на онлайн шаблон, например от Europass. Можете да изберете езика, на който предпочитате да напишете автобиографията (напр. английски, български, украински или друг европейски език), и да я персонализирате в зависимост от предпочитанията си и изискванията на кандидатурата за работа. 

Мотивационно писмо

Мотивационното писмо показва Вашата мотивация и квалификация, при кандидатстване за желаната работа. За разлика от CV-то, мотивационното писмо помага на работодателя да се запознае с личността, интересите и мотивите Ви за кандидатстване, както и защо сте подходящ кандидат за работата.

За да създадете въздействащо мотивационно писмо, трябва да:

 • прочетете внимателно описанието на длъжността и изискванията, за да определите основните умения и квалификации, които работодателят търси.

 • проучите работното място, към което искате да се присъедините - неговите ценности, мисия и скорошни постижения, за да разберете как Вашите умения съответстват на нуждите на фирмата.

 • напишете мотивационното си писмо с кратки и ясни параграфи.

 • използвате позитивен, уверен и официален език, за да изразите своята мотивация и ентусиазъм.

 • персонализирате мотивационното си писмо за всяка кандидатура, като подчертаете аспектите, които са най-подходящи за конкретната позиция.

Мотивационното писмо трябва да включва:

 1. Заглавие - включва информация за контакт (пълно име, адрес, мобилен номер и имейл адрес); дата на написване на писмото; информация за работодателя (име на работодателя, длъжност, име на фирмата и адрес). 

 2. Поздрав - започнете писмото с официален поздрав, като се обръщате към работодателя по име, ако го познавате (например: Уважаеми г-н/г-жа [фамилия]; ако не знаете до кого да адресирате писмото си, можете да напишете: Уважаеми господине/госпожо.

 3. Основна част на писмото - тук споделяте своята квалификация, опит и мотивация за работа. Обикновено текстът се състои от 3 параграфа:

 • първи параграф - представете се и посочете конкретната работа, за която кандидатствате. Обяснете защо се интересувате от позицията и какво Ви привлича във фирмата/организацията.

 • втори параграф - опишете конкретни постижения или опит, които показват Вашите способности и пригодност за работата. Обяснете как уменията Ви съответстват на изискванията на длъжността, като по този начин покажете защо сте най-подходящият кандидат за позицията.

 • трети параграф - обяснете защо фирмата/организацията е подходяща за Вас и покажете, че познавате техните ценности и култура. Обяснете как можете да допринесете и да се развивате в тази среда. Изразете още веднъж мотивацията си за кандидатстване, както и благодарността си за предоставената възможност.

 1. Заключение - завършете писмото с официално заключение (напр. "С уважение") и напишете името и фамилията си.

Мотивационното писмо не трябва да надхвърля 1 страница (250-400 думи). Съсредоточите се само върху най-важната информация за конкретната позиция.

Можете да създадете мотивационното си писмо в Microsoft Word или да използвате онлайн шаблон. Например можете да използвате шаблона на Europass, но имайте предвид, че той поддържа само европейски езици (напр. български, английски, украински). 

Имайте предвид, че автобиографията и мотивационното писмо трябва да са ясни, добре организирани и лесни за четене. Уверете се, че те отразяват Вашия уникален опит и преживявания, тъй като те могат да бъдат ценно предимство на работното място.

 

Успех при кандидатстването за желаната работа!