Обновена на 14/11/2022

Какво представлява удостоверението за връщане в Украйна?

Ако в момента се намирате в България и искате да се върнете в Украйна, но по някаква причина нямате валиден международен паспорт (изтекъл е, изгубен е, откраднат е и т.н.), трябва да кандидатствате за документ, наречен "Удостоверение за връщане в Украйна", за да можете да се върнете. Tози документ се нарича още "пасаван" или "бял паспорт".  

Важно! Това удостоверение няма да Ви е необходимо, ако пътувате до Украйна през Румъния. Граничната полиция в Румъния разрешава на украинските граждани, които са напуснали територията на Украйна след 24 февруари 2022 г., да преминават през румънската граница като транзитен път за Украйна без валиден международен паспорт и/или виза, ако представят на границата един от следните документи:

  • Вътрешен паспорт на гражданин на Украйна
  • Международен паспорт с биометрични данни
  • международен паспорт без биометрични данни (включително документ за удължаване на срока на валидност)
  • Свидетелство за раждане
  • Деца, чиито данни са вписани в паспорта на един от родителите.

Ако не разполагате с някой от горепосочените документи или искате да пътувате през Република Молдова, трябва да получите удостоверение за връщане в Украйна. 

За какъв срок е валидно удостоверението?

Консулското длъжностно лице, което Ви издава този документ, определя срока на валидност на удостоверението. То може да бъде валидно за максимум 30 дни.

Този срок може да бъде удължен от консулското длъжностно лице в случай на заболяване или злополука за периода, необходим за завръщането Ви в Украйна, но не повече от още 30 дни. За да удължите валидността, трябва да подадете официално искане, адресирано до консулското длъжностно лице, и да обясните причините за удължаването.

Кой може да кандидатства за това удостоверение?

Можете да кандидатствате за това удостоверение за връщане в Украйна, ако:

  • сте украински гражданин
  • сте лице без гражданство, което има постоянно пребиваване в Украйна
  • Вие сте чужденец или лице без гражданство, което е признато за бежанец в Украйна

Къде можете да подадете молба за това удостоверение?

Трябва да посетите лично посолството на Украйна в София, България. Ако не живеете в София, можете да се обадите в посолството преди посещението си, за да получите информация дали можете да подадете документите си в същия ден, в който планирате да го посетите. 

Ето данните за контакт с посолството: 

Адрес: 1618, София, район "Овча купел", улица "Боряна" 29 

Общ имейл: [email protected]  

Консулски отдел

Телефон: 

+359-29-55-93-54

+359-28-18-68-27

+359-28-18-68-50

Имейл: [email protected]

Работно време: 09:00 - 18:00

Документи, които трябва да подадете

За да кандидатствате за този сертификат, трябва да представите лично следния документ:

1.  Въпросник за кандидатстване. 

Образецът ще ви бъде предоставен в посолството. 

2. Документ (протокол, удостоверение и т.н.), издаден от компетентен орган (напр. полицията) в България, потвърждаващ, че паспортът Ви е изгубен, откраднат; 

3. Ако е приложимо, документ, който потвърждава украинското Ви гражданство и/или Ви дава право да влезете в Украйна. Например: украинска шофьорска книжка, украинска лична карта на бежанец, удостоверение за член на екипажа; украинско разрешение за постоянно пребиваване и др;

4. Една цветна снимка с размер 10 x 15 

5. Документ, потвърждаващ плащането на консулската такса (квитанция, банково извлечение).

Ако сте родител и искате да издадете това удостоверение за детето си, което е на възраст под 16 години, е необходимо да представите следните допълнителни документи:

  • Удостоверение за регистрация на лицето като гражданин на Украйна. 

Това се отнася за деца, които са родени в чужбина и на които не са издадени документи за самоличност и чиито родители или един от родителите е гражданин на Украйна и постоянно пребивава на територията на Украйна.   

  • Удостоверение за раждане на Вашето дете или документ, потвърждаващ факта на раждане, издаден от компетентен орган на чуждата държава (ако е приложимо). 

Важно! Удостоверението за раждане трябва да бъде преведено на украински език и преводът трябва да бъде заверен от нотариус.

Колко струва това?

За да получите това удостоверение, трябва да заплатите консулска такса в размер на 30 EUR. След като документите Ви бъдат проверени и одобрени, консулските служители в посолството ще Ви предоставят номер на банкова сметка, по която можете да платите таксата. 

Колко време ще отнеме?

Регистрацията и издаването на удостоверението може да отнеме между 1 и 5 работни дни от датата, на която подадете всички документи в посолството. 

Ако е необходимо да се изпрати писмено запитване до властите в Украйна за потвърждаване на самоличността Ви (например в случай, че не разполагате с оригинални документи, а само с копия или снимки), процедурата може да отнеме повече време - докато посолството получи отговор на такова запитване, но не повече от 30 дни.

Поради войната е възможно посолството на Украйна в България да изпита технически затруднения при  издаване на удостоверение за завръщане в Украйна и да бъдете помолени да изчакате.