iom

Международна Организация по Миграция - МОМ

Помощ за доброволно завръщане и реинтеграция

Чрез Програмата за подпомагане на доброволното завръщане и реинтеграция (AVRR) МОМ ви помага да се върнете във вашата страна на произход.

Програмата ще помогне при връщане само ако е определена за безопасна. Проверете с МОМ за вашия случай.

Можете да кандидатствате за подпомагано доброволно завръщане и реинтеграция, ако:

Услуги за хора, бягащи от войната в Украйна 

В отговор на кризата в Украйна, МОМ предлага следните услуги: 

Курсове по български език

МОМ провежда курсове по български език за хора, бягащи от войната в Украйна за нива А1 и А2.

Курсовете се състоят от 120 учебни часа и всеки участник получава сертификат за владеене на български език на съответното ниво след изпит в края на курса. 

Курсовете са безплатни и се провеждат онлайн. 

 

Помощ за оцелели от трафик на хора

Трафикът на хора е, когато някой използва сила, заплаха, измама или подобни методи, за да принуди човек към труд, сексуална експлоатация, просия или извършване на престъпления.

Правна, социална и психологическа подкрепа

  • Правни консултации
  • Социална помощ
  • Психологически консултации
  • Препращане към услуги
  • Транспорт до услуги (социални услуги, болници, посещения при лекари / специалисти и т.н.) и превод по време на тези посещения (Тази услуга се предоставя въз основа на оценка на нуждите)
bg_red_cross_2.jpg

Български Червен Кръст

Финансова помощ за украински бежанци  до 15 декември 2023  

Можете да получите финансова помощ от БЧК, ако сте: 

Интеграционно-информационен център за бежанци на БЧК в София 

Интеграционно-информационен център за бежанци на БЧК
Интеграционно-информационния център за бежанци на БЧК предлага следните услуги:

Центрове за хуманитарно подпомагане в Бургас, Варна, Добрич, Пловдив, Русе, София и Ямбол

В тях се оказва подкрепа на хора, засегнати от конфликта в Украйна, на бежанци и лица, търсещи убежище от трети страни, на бездомни български граждани и на хора, изпаднали в кризисна ситуация.