Актуализирано на 26/10/2022

Дошли сте от Украйна в България с Вашата кола? В този случай имайте предвид, че можете да използвате автомобила си с украински регистрационен номер в рамките на Европейския съюз (ЕС) за ограничен период от време - 6 месеца от момента, в който сте влезли в ЕС. Въпреки това, в случай че не можете да се върнете в Украйна след тези 6 месеца, имате възможност да удължите престоя на автомобила си и след този срок поради продължаващата война.

Какво е необходимо?

На първо място, трябва да имате временна закрила в България.

Ако нямате временна закрила, можете да научите как да кандидатствате тук:

Временна закрила

Второ, трябва да подадете молба в свободен текст до директора на съответната териториална дирекция на Агенция "Митници" в района, в който сте се установили. Списък с контактите и адресите на териториалните дирекции можете да намерите в края на статията.

Имайте предвид, че трябва да сте или собственик на автомобила, ИЛИ официално упълномощен представител на действителния собственик. Ако не сте собственик или упълномощен представител, не можете да кандидатствате за това удължаване.

Как да напиша молба в свободен текст? 

Молбата трябва да съдържа следната информация:

 • Детайли за регистрационния номер на колата Ви.
 • Модела и марката на Вашата кола
 • Данни за собственика или упълномощения представител (пълно име, личен номер, номер на паспорта, дата на раждане, националност и др.).
 • Мястото и датата на влизане в митническата територия на Европейския съюз.
 • Продължителността на временната Ви закрила. Това можете да намерите в регистрационната си карта.
 • Вашите данни за контакт - телефонен номер, имейл и адрес, на който можете да получавате поща.
 • Друга важна информация..

Молбата трябва да бъде на български език. 

За да потвърдите горепосочената информация, трябва да приложите към молбата си си копия на:

 • Свидетелството за регистрация на Вашия автомобил,
 • Писмено пълномощно от собственика, в случай че сте представител. Това пълномощно трябва да бъде подписано от собственика и заверено от нотариус.
 • Вашата карта за временна закрила.
 • Други документи, които може да имате със себе си

Тук можете да намерите примерна молба, който екипът на Фондация за достъп до права - ФАР е създал на български, украински и руски език. Трябва да представите на властите само българската версия. Украинската и руската версия са само, за да можете да разберете съдържанието.

След като подадете заявлението си и ако всичко е наред, ще получите удостоверение за удължаване на срока.

Как да подам своята молба?

Мовете да подадете молбата, заедно с необходимите документи:

 • Лично в териториалната дирекция или в най-близкото митническо учреждение;
 • Чрез най-близкия пощенски офис;
 • Чрез имейл.

Тук ще намерите линк с контактите и адресите на териториалните дирекции

За какъв период мога да удължа престоя на колата си? 

Престоят на Вашия автомобил може да бъде удължен само за срока на Вашия статут на временна закрила.